TR   ENG
Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem Dr. Tuncay Şafak, yaşa bağlı prostat büyümesinin oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu, 50 yaş üstü erkeklerin yaklaşık üçte birini etkileyen prostat  büyümesinden muzdarip 50 yaşın altında da çok hasta olduğunu söyledi. Bu hastalığın, ilk evrede kişinin hayat kalitesini bozarken, ilerlemiş döneminde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilmekte olduğunu ve hayati tehlike oluşturabildiğini belirten Şafak, “Bu hastalık sebebiyle, hastalar hayatın en zor yaşlarında sondaya bağlı olarak geri kalan hayatını devam ettirmek zorunda kalabilmektedir.” dedi.

Dr. Tuncay Şafak, prostat büyümesi ve tedavisi ile ilgili sorularımıza cevap verdi;

Türkiye’de erkeklerde en sık karşılaşılan prostat hastalığı nedir?
Yaşa bağlı prostat büyümesi en sık görülen hastalıktır. Ancak, bu hastalık gençlerde de görülebilmektedir. Hastalığın kendisi ve prostat ameliyatı ile ilgili olumsuz deneyimler, hastalarda tedaviye yönelik tereddüt oluşturur. Çoğu Hekim, bu tedirginlikten dolayı, ameliyattan geri durarak, ilaç tedavisine yönelmektedir. Ancak, ilaç tedavisi bir çözüm değildir. Hasta, sağlıklı zamanları ilaçla geçiştirip, ilerleyen dönemde ilacın yeterli olmaması sebebiyle ameliyat olmak zorunda kalabilmektedir. Prostat büyümesi, sadece idrar yapma zorluğu olarak da akla gelmemelidir. Bu hastalık, cinsel hayatı da etkileyebilmekte ve aile içi huzuru  bozabilmektedir.

Prostat hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?
Hastanın başka hastalıklarının olması, örneğin bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmak ya da karın alt bölgesinde gerçekleştirilmiş bir cerrahi operasyon, o bölgede bulunan sinirlerin zedelenmesi sonucu mesaneye bağlı hastalıklar da prostat hastalığı ile karıştırılabiliyor. Bazen, prostat büyümesinin yarattığı baskı sonucu da mesane problemleri olabiliyor. Prostat hastalıkları, gençlerde daha çok prostat iltihabı olarak karşımıza çıkıyor. Belirttiğim tüm bu semptomlar değerlendirilerek tedaviye karar veriliyor. Semptomlar ilaçlarla giderilemezse cerrahi yönteme başvurabiliyoruz.

Cerrahide, geçmiş yıllarda açık prostektomi yapılmaya başlandı. Sonrasında bu teknik evrilerek, kendi içinde farklılaştı. Prostat ameliyatının zorluğu, hastaların yaşadığı sorunlar, Üroloji Bilimi’nin sürekli evrilmesine sebep olmuş ve endoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda, Türkiye’de de uygulamaya başladığımız mikro-invaziv tedavi geliştirildi.

Bu yöntemler, hastalığın ve tedavinin zorluğu ve bir arayış sonucu ortaya çıkmıştır. Artık, daha az yan etkiye sahip olan cerrahi tedavilere yönelim olduğunu görüyoruz.

İyi huylu prostat büyümesinde uygulamaya başladığınız lazer ablasyon tedavisi sonrası düşünceleriniz nelerdir?
Bu tedavide idrar kanalının kullanılmaması, öncelikle idrar kanalından kaynaklanan tıkanıklık, enfeksiyon ve cinsel fonksiyonların zarar görmesi gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Bu belki de prostat lazer ablasyon tedavisinin en önemli avantajıdır.

Tedavi tüm yaş gruplarına ugulanabiliyor. Örneğin, bir baba oğul hastamız bize prostat büyümesi tedavisi için başvurdu. Baba 80 yaşlarındaydı. İleri yaşından dolayı, anestezi sakıncası vardı ve bu nedenle kendisine prostat lazer ablasyon önerdik. Oğlu ise 57 yaşındaydı. Onun da genç olması ve cinsel fonksiyon devamlılığı sağlamak için yine prostat lazer ablasyon önerdik. Bu tedavinin tüm yaş gruplarına uygulanabilmesi önemli bir faklılıktır.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisi her prostat hastası için uygun mudur?
Hastanın beklentisi ve yaşı önemli kriterdir. Her prostat büyümesi tedavi gerektirmiyor. Genelde hastaya ilaç tedavisi veriliyor. Ancak, uzun süre ilaç kullanımında yan etkiler oluşabiliyor. Örneğin, ereksiyon sorunu, ejakülasyon bozuklukları olabiliyor. Bunun gibi sebeplerden dolayı ilaç tedavisi terk edilebiliyor.

Tedavi planlanırken, tüm koşulları detaylandırarak değerlendirmek gerekir. İdrar kanalı darlığı bir erkeğin başına gelebilecek olumsuz bir klinik durumdur. Yine ejakülasyon bozukluğu, erektil disfonksiyon bozukluğu da tedavi planlamasında değerlendirilmelidir. Bunun gibi olası yan etkiler düşünüldüğünde, prostat lazer ablasyon tedavisi, bahsettiğimiz yan etkileri hiç ya da çok az içermesinden dolayı öne çıkıyor. Özellikle, erektil bozukluğu yan etkisinin olmaması için genç hastalarda, kanama problemi için yaşlı hastalarda lazer ablasyon tedavisinin uygulanmasında fayda görüyorum.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin hastaya avantajları nelerdir?
Prostat hastaları, kanama riskinden, cinsel fonksiyonlarının bozulmasından ve idrar kaçırmaktan endişe duyarlar. Ameliyat esnasında kanama, idrar kanalı darlık riski endişe vericidir. Dolayısı ile, tedavinin bu endişeleri gidermesi gerekir. Açıkçası, prostat lazer ablasyon, bu endişeleri gidermektedir.

Tedavi, anestezi alamayan yaşlı hasta grubu için avantajlıdır. Ağrı ve yara izi olmaması da çok önemli bir avantajdır. İşlem sonrası hastalarımız “Ben ameliyat mı oldum? Hiçbir şey anlamadım” diyorlar. Hastaların duasını alıyoruz.

Tedavinin ameliyat ortamında olması gerekmiyor. Bu da hasta psikolojisi için olumlu bir etki yaratıyor. Hastanın iş hayatına hemen dönmesi yine önemli bir avantajdır.

Özellikle, pandeminin etkisinin devam ettiği bugünlerde, hastanede kalış olmaması ya da kısa süreli olması, bulaş ve enfeksiyon riskini önlememize yardımcı oluyor.

Hastanın normal yaşamına dönmesi açısından, prostat lazer ablasyonu diğer tedavilerle kıyaslayabilir misiniz?
Örneğin, iki hastamıza lokal anestezi yaptık. Bu hastalardan birini işlemden 3 saat sonra evine gönderdik. Diğeri, kendi istediği için hastanede 1 gece kaldı. Dört hastaya da spinal anestezi uyguladık, çünkü anestezi alabilecek yaş grubundaydılar.

İkincil bir sebep yoksa, hasta tedaviden sonra iş yaşamına hemen dönebiliyor. Bu da, özellikle aktif genç hastalar için bu tedaviyi ön plana çıkarıyor.

Tedavinin uygulayıcısı hekim açısından öne çıkan avantajlar nelerdir?
Üroloji dahil, Tıp’ta gidişat minimal invaziv tedaviler yönündedir. Teknolojinin gelişmesi, insanların birbiriyle daha çok iletişime geçmesi, araştırma ve iletişim olanaklarının artması, farklı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini de tetiklemiştir.

Ciltte en az kesi, hastanede kalışın az olması, daha çabuk işe dönme, günümüzün hastaları için önceliktir. İnsanlık hızlanınca sağlık sektörü de hızlandı diyebiliriz.

Hekim tarafından baktığımızda, prostat lazer ablasyonun diğer yöntemlere göre uygulaması çok kolaydır. Ablasyon iğnelerin cilde aplikasyonu 5-10 dakika, İki taraflı lazer işlemi yaklaşık 14 dakika sürüyor. Toplamda en fazla 30 dakika süren bir işlemdir.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin maliyeti nedir?
Cerrahi ameliyat ile prostat lazer ablasyon uygulama maliyeti hemen hemen aynıdır, Ancak, cerrahi ameliyatta hastanın en az 5 gün hastanede kalması gerekir. Bu da, hem hekimin enerjisini alıyor, hem de hastanede yatış, sarf malzemeleri kullanımı sebebiyle, hasta açısından da hem maddi hem de psikolojik maliyeti artırıyor. Dolayısı ile, prostat lazer ablasyon tedavisi maliyet açısından da avantajlı diyebiliriz.Grubumuz bünyesinde yer alan Endoskopi İthalat şirketimiz ile Türkiye Sağlık Sektörü’nün hizmetinde olan Prostat Lazer Ablasyon ile ilgili detaylı bilgi almak için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz;

TR   ENG

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem Dr. Tuncay Şafak, yaşa bağlı prostat büyümesinin oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu, 50 yaş üstü erkeklerin yaklaşık üçte birini etkileyen prostat  büyümesinden muzdarip 50 yaşın altında da çok hasta olduğunu söyledi. Bu hastalığın, ilk evrede kişinin hayat kalitesini bozarken, ilerlemiş döneminde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilmekte olduğunu ve hayati tehlike oluşturabildiğini belirten Şafak, “Bu hastalık sebebiyle, hastalar hayatın en zor yaşlarında sondaya bağlı olarak geri kalan hayatını devam ettirmek zorunda kalabilmektedir.” dedi.

Dr. Tuncay Şafak, prostat büyümesi ve tedavisi ile ilgili sorularımıza cevap verdi;

Türkiye’de erkeklerde en sık karşılaşılan prostat hastalığı nedir?
Yaşa bağlı prostat büyümesi en sık görülen hastalıktır. Ancak, bu hastalık gençlerde de görülebilmektedir. Hastalığın kendisi ve prostat ameliyatı ile ilgili olumsuz deneyimler, hastalarda tedaviye yönelik tereddüt oluşturur. Çoğu Hekim, bu tedirginlikten dolayı, ameliyattan geri durarak, ilaç tedavisine yönelmektedir. Ancak, ilaç tedavisi bir çözüm değildir. Hasta, sağlıklı zamanları ilaçla geçiştirip, ilerleyen dönemde ilacın yeterli olmaması sebebiyle ameliyat olmak zorunda kalabilmektedir. Prostat büyümesi, sadece idrar yapma zorluğu olarak da akla gelmemelidir. Bu hastalık, cinsel hayatı da etkileyebilmekte ve aile içi huzuru  bozabilmektedir.

Prostat hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?
Hastanın başka hastalıklarının olması, örneğin bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmak ya da karın alt bölgesinde gerçekleştirilmiş bir cerrahi operasyon, o bölgede bulunan sinirlerin zedelenmesi sonucu mesaneye bağlı hastalıklar da prostat hastalığı ile karıştırılabiliyor. Bazen, prostat büyümesinin yarattığı baskı sonucu da mesane problemleri olabiliyor. Prostat hastalıkları, gençlerde daha çok prostat iltihabı olarak karşımıza çıkıyor. Belirttiğim tüm bu semptomlar değerlendirilerek tedaviye karar veriliyor. Semptomlar ilaçlarla giderilemezse cerrahi yönteme başvurabiliyoruz.

Cerrahide, geçmiş yıllarda açık prostektomi yapılmaya başlandı. Sonrasında bu teknik evrilerek, kendi içinde farklılaştı. Prostat ameliyatının zorluğu, hastaların yaşadığı sorunlar, Üroloji Bilimi’nin sürekli evrilmesine sebep olmuş ve endoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda, Türkiye’de de uygulamaya başladığımız mikro-invaziv tedavi geliştirildi.

Bu yöntemler, hastalığın ve tedavinin zorluğu ve bir arayış sonucu ortaya çıkmıştır. Artık, daha az yan etkiye sahip olan cerrahi tedavilere yönelim olduğunu görüyoruz.

İyi huylu prostat büyümesinde uygulamaya başladığınız lazer ablasyon tedavisi sonrası düşünceleriniz nelerdir?
Bu tedavide idrar kanalının kullanılmaması, öncelikle idrar kanalından kaynaklanan tıkanıklık, enfeksiyon ve cinsel fonksiyonların zarar görmesi gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Bu belki de prostat lazer ablasyon tedavisinin en önemli avantajıdır.

Tedavi tüm yaş gruplarına ugulanabiliyor. Örneğin, bir baba oğul hastamız bize prostat büyümesi tedavisi için başvurdu. Baba 80 yaşlarındaydı. İleri yaşından dolayı, anestezi sakıncası vardı ve bu nedenle kendisine prostat lazer ablasyon önerdik. Oğlu ise 57 yaşındaydı. Onun da genç olması ve cinsel fonksiyon devamlılığı sağlamak için yine prostat lazer ablasyon önerdik. Bu tedavinin tüm yaş gruplarına uygulanabilmesi önemli bir faklılıktır.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisi her prostat hastası için uygun mudur?
Hastanın beklentisi ve yaşı önemli kriterdir. Her prostat büyümesi tedavi gerektirmiyor. Genelde hastaya ilaç tedavisi veriliyor. Ancak, uzun süre ilaç kullanımında yan etkiler oluşabiliyor. Örneğin, ereksiyon sorunu, ejakülasyon bozuklukları olabiliyor. Bunun gibi sebeplerden dolayı ilaç tedavisi terk edilebiliyor.

Tedavi planlanırken, tüm koşulları detaylandırarak değerlendirmek gerekir. İdrar kanalı darlığı bir erkeğin başına gelebilecek olumsuz bir klinik durumdur. Yine ejakülasyon bozukluğu, erektil disfonksiyon bozukluğu da tedavi planlamasında değerlendirilmelidir. Bunun gibi olası yan etkiler düşünüldüğünde, prostat lazer ablasyon tedavisi, bahsettiğimiz yan etkileri hiç ya da çok az içermesinden dolayı öne çıkıyor. Özellikle, erektil bozukluğu yan etkisinin olmaması için genç hastalarda, kanama problemi için yaşlı hastalarda lazer ablasyon tedavisinin uygulanmasında fayda görüyorum.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin hastaya avantajları nelerdir?
Prostat hastaları, kanama riskinden, cinsel fonksiyonlarının bozulmasından ve idrar kaçırmaktan endişe duyarlar. Ameliyat esnasında kanama, idrar kanalı darlık riski endişe vericidir. Dolayısı ile, tedavinin bu endişeleri gidermesi gerekir. Açıkçası, prostat lazer ablasyon, bu endişeleri gidermektedir.

Tedavi, anestezi alamayan yaşlı hasta grubu için avantajlıdır. Ağrı ve yara izi olmaması da çok önemli bir avantajdır. İşlem sonrası hastalarımız “Ben ameliyat mı oldum? Hiçbir şey anlamadım” diyorlar. Hastaların duasını alıyoruz.

Tedavinin ameliyat ortamında olması gerekmiyor. Bu da hasta psikolojisi için olumlu bir etki yaratıyor. Hastanın iş hayatına hemen dönmesi yine önemli bir avantajdır.

Özellikle, pandeminin etkisinin devam ettiği bugünlerde, hastanede kalış olmaması ya da kısa süreli olması, bulaş ve enfeksiyon riskini önlememize yardımcı oluyor.

Hastanın normal yaşamına dönmesi açısından, prostat lazer ablasyonu diğer tedavilerle kıyaslayabilir misiniz?
Örneğin, iki hastamıza lokal anestezi yaptık. Bu hastalardan birini işlemden 3 saat sonra evine gönderdik. Diğeri, kendi istediği için hastanede 1 gece kaldı. Dört hastaya da spinal anestezi uyguladık, çünkü anestezi alabilecek yaş grubundaydılar.

İkincil bir sebep yoksa, hasta tedaviden sonra iş yaşamına hemen dönebiliyor. Bu da, özellikle aktif genç hastalar için bu tedaviyi ön plana çıkarıyor.

Tedavinin uygulayıcısı hekim açısından öne çıkan avantajlar nelerdir?
Üroloji dahil, Tıp’ta gidişat minimal invaziv tedaviler yönündedir. Teknolojinin gelişmesi, insanların birbiriyle daha çok iletişime geçmesi, araştırma ve iletişim olanaklarının artması, farklı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini de tetiklemiştir.

Ciltte en az kesi, hastanede kalışın az olması, daha çabuk işe dönme, günümüzün hastaları için önceliktir. İnsanlık hızlanınca sağlık sektörü de hızlandı diyebiliriz.

Hekim tarafından baktığımızda, prostat lazer ablasyonun diğer yöntemlere göre uygulaması çok kolaydır. Ablasyon iğnelerin cilde aplikasyonu 5-10 dakika, İki taraflı lazer işlemi yaklaşık 14 dakika sürüyor. Toplamda en fazla 30 dakika süren bir işlemdir.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin maliyeti nedir?
Cerrahi ameliyat ile prostat lazer ablasyon uygulama maliyeti hemen hemen aynıdır, Ancak, cerrahi ameliyatta hastanın en az 5 gün hastanede kalması gerekir. Bu da, hem hekimin enerjisini alıyor, hem de hastanede yatış, sarf malzemeleri kullanımı sebebiyle, hasta açısından da hem maddi hem de psikolojik maliyeti artırıyor. Dolayısı ile, prostat lazer ablasyon tedavisi maliyet açısından da avantajlı diyebiliriz.Grubumuz bünyesinde yer alan Endoskopi İthalat şirketimiz ile Türkiye Sağlık Sektörü’nün hizmetinde olan Prostat Lazer Ablasyon ile ilgili detaylı bilgi almak için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz;

TR   ENG
Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem

Prostat Büyümesi Tedavisinde Ameliyatsiz Mikro İşlem Dr. Tuncay Şafak, yaşa bağlı prostat büyümesinin oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu, 50 yaş üstü erkeklerin yaklaşık üçte birini etkileyen prostat  büyümesinden muzdarip 50 yaşın altında da çok hasta olduğunu söyledi. Bu hastalığın, ilk evrede kişinin hayat kalitesini bozarken, ilerlemiş döneminde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilmekte olduğunu ve hayati tehlike oluşturabildiğini belirten Şafak, “Bu hastalık sebebiyle, hastalar hayatın en zor yaşlarında sondaya bağlı olarak geri kalan hayatını devam ettirmek zorunda kalabilmektedir.” dedi.

Dr. Tuncay Şafak, prostat büyümesi ve tedavisi ile ilgili sorularımıza cevap verdi;

Türkiye’de erkeklerde en sık karşılaşılan prostat hastalığı nedir?
Yaşa bağlı prostat büyümesi en sık görülen hastalıktır. Ancak, bu hastalık gençlerde de görülebilmektedir. Hastalığın kendisi ve prostat ameliyatı ile ilgili olumsuz deneyimler, hastalarda tedaviye yönelik tereddüt oluşturur. Çoğu Hekim, bu tedirginlikten dolayı, ameliyattan geri durarak, ilaç tedavisine yönelmektedir. Ancak, ilaç tedavisi bir çözüm değildir. Hasta, sağlıklı zamanları ilaçla geçiştirip, ilerleyen dönemde ilacın yeterli olmaması sebebiyle ameliyat olmak zorunda kalabilmektedir. Prostat büyümesi, sadece idrar yapma zorluğu olarak da akla gelmemelidir. Bu hastalık, cinsel hayatı da etkileyebilmekte ve aile içi huzuru  bozabilmektedir.

Prostat hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?
Hastanın başka hastalıklarının olması, örneğin bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmak ya da karın alt bölgesinde gerçekleştirilmiş bir cerrahi operasyon, o bölgede bulunan sinirlerin zedelenmesi sonucu mesaneye bağlı hastalıklar da prostat hastalığı ile karıştırılabiliyor. Bazen, prostat büyümesinin yarattığı baskı sonucu da mesane problemleri olabiliyor. Prostat hastalıkları, gençlerde daha çok prostat iltihabı olarak karşımıza çıkıyor. Belirttiğim tüm bu semptomlar değerlendirilerek tedaviye karar veriliyor. Semptomlar ilaçlarla giderilemezse cerrahi yönteme başvurabiliyoruz.

Cerrahide, geçmiş yıllarda açık prostektomi yapılmaya başlandı. Sonrasında bu teknik evrilerek, kendi içinde farklılaştı. Prostat ameliyatının zorluğu, hastaların yaşadığı sorunlar, Üroloji Bilimi’nin sürekli evrilmesine sebep olmuş ve endoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda, Türkiye’de de uygulamaya başladığımız mikro-invaziv tedavi geliştirildi.

Bu yöntemler, hastalığın ve tedavinin zorluğu ve bir arayış sonucu ortaya çıkmıştır. Artık, daha az yan etkiye sahip olan cerrahi tedavilere yönelim olduğunu görüyoruz.

İyi huylu prostat büyümesinde uygulamaya başladığınız lazer ablasyon tedavisi sonrası düşünceleriniz nelerdir?
Bu tedavide idrar kanalının kullanılmaması, öncelikle idrar kanalından kaynaklanan tıkanıklık, enfeksiyon ve cinsel fonksiyonların zarar görmesi gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Bu belki de prostat lazer ablasyon tedavisinin en önemli avantajıdır.

Tedavi tüm yaş gruplarına ugulanabiliyor. Örneğin, bir baba oğul hastamız bize prostat büyümesi tedavisi için başvurdu. Baba 80 yaşlarındaydı. İleri yaşından dolayı, anestezi sakıncası vardı ve bu nedenle kendisine prostat lazer ablasyon önerdik. Oğlu ise 57 yaşındaydı. Onun da genç olması ve cinsel fonksiyon devamlılığı sağlamak için yine prostat lazer ablasyon önerdik. Bu tedavinin tüm yaş gruplarına uygulanabilmesi önemli bir faklılıktır.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisi her prostat hastası için uygun mudur?
Hastanın beklentisi ve yaşı önemli kriterdir. Her prostat büyümesi tedavi gerektirmiyor. Genelde hastaya ilaç tedavisi veriliyor. Ancak, uzun süre ilaç kullanımında yan etkiler oluşabiliyor. Örneğin, ereksiyon sorunu, ejakülasyon bozuklukları olabiliyor. Bunun gibi sebeplerden dolayı ilaç tedavisi terk edilebiliyor.

Tedavi planlanırken, tüm koşulları detaylandırarak değerlendirmek gerekir. İdrar kanalı darlığı bir erkeğin başına gelebilecek olumsuz bir klinik durumdur. Yine ejakülasyon bozukluğu, erektil disfonksiyon bozukluğu da tedavi planlamasında değerlendirilmelidir. Bunun gibi olası yan etkiler düşünüldüğünde, prostat lazer ablasyon tedavisi, bahsettiğimiz yan etkileri hiç ya da çok az içermesinden dolayı öne çıkıyor. Özellikle, erektil bozukluğu yan etkisinin olmaması için genç hastalarda, kanama problemi için yaşlı hastalarda lazer ablasyon tedavisinin uygulanmasında fayda görüyorum.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin hastaya avantajları nelerdir?
Prostat hastaları, kanama riskinden, cinsel fonksiyonlarının bozulmasından ve idrar kaçırmaktan endişe duyarlar. Ameliyat esnasında kanama, idrar kanalı darlık riski endişe vericidir. Dolayısı ile, tedavinin bu endişeleri gidermesi gerekir. Açıkçası, prostat lazer ablasyon, bu endişeleri gidermektedir.

Tedavi, anestezi alamayan yaşlı hasta grubu için avantajlıdır. Ağrı ve yara izi olmaması da çok önemli bir avantajdır. İşlem sonrası hastalarımız “Ben ameliyat mı oldum? Hiçbir şey anlamadım” diyorlar. Hastaların duasını alıyoruz.

Tedavinin ameliyat ortamında olması gerekmiyor. Bu da hasta psikolojisi için olumlu bir etki yaratıyor. Hastanın iş hayatına hemen dönmesi yine önemli bir avantajdır.

Özellikle, pandeminin etkisinin devam ettiği bugünlerde, hastanede kalış olmaması ya da kısa süreli olması, bulaş ve enfeksiyon riskini önlememize yardımcı oluyor.

Hastanın normal yaşamına dönmesi açısından, prostat lazer ablasyonu diğer tedavilerle kıyaslayabilir misiniz?
Örneğin, iki hastamıza lokal anestezi yaptık. Bu hastalardan birini işlemden 3 saat sonra evine gönderdik. Diğeri, kendi istediği için hastanede 1 gece kaldı. Dört hastaya da spinal anestezi uyguladık, çünkü anestezi alabilecek yaş grubundaydılar.

İkincil bir sebep yoksa, hasta tedaviden sonra iş yaşamına hemen dönebiliyor. Bu da, özellikle aktif genç hastalar için bu tedaviyi ön plana çıkarıyor.

Tedavinin uygulayıcısı hekim açısından öne çıkan avantajlar nelerdir?
Üroloji dahil, Tıp’ta gidişat minimal invaziv tedaviler yönündedir. Teknolojinin gelişmesi, insanların birbiriyle daha çok iletişime geçmesi, araştırma ve iletişim olanaklarının artması, farklı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini de tetiklemiştir.

Ciltte en az kesi, hastanede kalışın az olması, daha çabuk işe dönme, günümüzün hastaları için önceliktir. İnsanlık hızlanınca sağlık sektörü de hızlandı diyebiliriz.

Hekim tarafından baktığımızda, prostat lazer ablasyonun diğer yöntemlere göre uygulaması çok kolaydır. Ablasyon iğnelerin cilde aplikasyonu 5-10 dakika, İki taraflı lazer işlemi yaklaşık 14 dakika sürüyor. Toplamda en fazla 30 dakika süren bir işlemdir.

Prostat Lazer Ablasyon tedavisinin maliyeti nedir?
Cerrahi ameliyat ile prostat lazer ablasyon uygulama maliyeti hemen hemen aynıdır, Ancak, cerrahi ameliyatta hastanın en az 5 gün hastanede kalması gerekir. Bu da, hem hekimin enerjisini alıyor, hem de hastanede yatış, sarf malzemeleri kullanımı sebebiyle, hasta açısından da hem maddi hem de psikolojik maliyeti artırıyor. Dolayısı ile, prostat lazer ablasyon tedavisi maliyet açısından da avantajlı diyebiliriz.Grubumuz bünyesinde yer alan Endoskopi İthalat şirketimiz ile Türkiye Sağlık Sektörü’nün hizmetinde olan Prostat Lazer Ablasyon ile ilgili detaylı bilgi almak için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz;